Start Aktualności Oośrodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD KLONAMI" W TRANSBORZE

Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych Chorych i” Niepełnosprawnych „
"NADZIEJA"

Wiek podeszły, starość... marzenia o spokoju, zdrowiu, dobrobycie, spełnieniu, rodzinie, opiece, szacunku - co z nich zostaje? Często niewiele, a już na pewno bardzo mało, kiedy przychodzi te lata spędzać z dala od bliskich, kiedy zdrowie szwankuje brak środków do życia, brak zainteresowania otoczenia, bez którego pomocy już nie sposób żyć Nie zapewnimy wszystkim ludziom starszym, chorym, opuszczonym tego, czego pragną, co należałoby zrobić, ale chcemy im pomóc; właśnie w chorobie, samotności, niepełnosprawności, chcemy dać trochę radości, pokazać, że mogą na kogoś liczyć. Może kiedyś i nam (Tobie i mnie) ktoś bezinteresownie poda rękę, gdy los nas doświadczy, gdy wiatr czasu mocno pochyli...

Celem Stowarzyszenia jest:

Promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub, których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego m.in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoœci, bezrobocia, niepełnosprawnoœci, klęsk żywiołowej.


Statut Stowarzyszenia Nadzieja>>>Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom