Start Aktualności Oośrodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt
O Domu Pomocy Społecznej "Pod Klonami"


Budynek byłej szkoły podstawowej na działce o powierzchni 0,6829 ha został zaadaptowany w roku 2012 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Budynek jest parterowy i pozbawiony barier architektonicznych, został przystosowany do wymogów wynikających z przepisów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych. Obecnie budynek ma charakter ciepłego i przytulnego domu - pokoje 2 osobowe z węzłem sanitarnym, w łazienkach zamontowane są pomocne uchwyty przy prysznicach i kompaktach WC.

Każdy pokój wyposażony jest w system przyzywowy. Dla dobra i komfortu mieszkańców Dom posiada własną kuchnie. Wystrój pomieszczeń w tym pokoi, jadalni oraz pokoju dziennego pobytu tworzy wyjątkowa atmosferę ciepła i życzliwości w Domu przewidziane jest organizowanie uroczystości urodzin, imienin, świąt i inne imprezy okolicznościowe.

Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgnacyjno - opiekuńczą wraz z zaspokojeniem potrzeb bytowych dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie. Świadczenia te są wykonywane przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel – pielęgniarki i opiekunki.

Nad stanem zdrowia podopiecznych czuwa zatrudniony przez Dom Opieki lekarz mający pod swoją opieką wszystkich mieszkańców, będzie on kierował podopiecznych do specjalistów, a pobliski szpital umożliwi natychmiastową hospitalizacje pensjonariusza w razie nagłych problemów zdrowiotnych. Właścicielem i dyrektorem Domu jest mgr pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Dom zapewnia możliwość praktyk religijnych, a także dostęp do codziennej prasy i środków masowego przekazu.

Serdecznie zapraszamy

Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom