Start Aktualności Oośrodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "POD KLONAMI" W TRANSBORZE

Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze jest domem pobytu stałego przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie.
Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze działa na podstawie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego i wpisany jest do rejestru pod nr 121. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, pełen zakres zajęć terapeutycznych, kulturalno-oświatowych i rehabilitacyjnych. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Gwarantuje opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną na poziomie obowiązujących świadczeń zdrowotnych. W ramach terapii realizowane są zajęcia m.in.z: plastykoterapii, muzykoterapii, terapii przez czytanie oraz terapii przez kontakt z przyrodą.
.
  USŁUGI śWIADCZONE MIESZKAŃCOM NA POZIOMIE OBOWIąZUJąCEGO STANDARDU
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
 • pielęgnację
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców
  a w szczególności są to:
 • cztery posiłki dziennie z możliwością korzystania z diety,
 • wyżywienie na życzenie pomiędzy podstawowymi posiłkami,
 • pranie i prasowanie bielizny osobistej,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców,
 • całodobowa opieka nad Mieszkańcami pełniona przez opiekunki i pielęgniarki , czyli osoby przeszkolone, wykwalifikowane i wrażliwe - do dyspozycji jest również lekarz,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie Mieszkańców,
 • rehabilitacja,
 • stymulowanie, nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • możliwość korzystania z biblioteki,
 • dla osób wierzących posługa Księdza, Msza święta po wcześniejszym uzgodnieniu z Księdzem z Parafii Wielgolas
 • rozwój zainteresowań,
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
 • udział w imprezach integracyjno-kulturalnych na terenie naszego Domu i okolicy,


Aktywizacja i zajęcia


Oprócz zapewnionych bardzo dobrych warunków pobytu, a przy tym konkurencyjnych, niskich cenach podopieczni DO "Pod Klonami" mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Jest możliwość hodowli małych zwierząt i ptactwa domowego (np. gołębi).

Terapia zajęciowa prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę, a efekty można podziwiać na stałej wystawce w ośrodku. Podczas uroczystości, z okazji świąt organizowane są wystawy prac Pensjonariuszy. Ozdoby przez nich wykonane budzą podziw wszystkich, którzy nas odwiedzają. Są często pamiątkami-upominkami dla przybywających do nas artystów.

Wielokrotnie w ciągu roku dla naszych Pensjonariuszy organizujemy koncerty, uroczystości i zabawy zarówno wewnątrz budynku, jak i w plenerze.

Odwiedza nas młodzież szkolna prezentując programy okolicznościowe z okazji świąt państwowych i kościelnych. Przyjeżdżają do nas seniorzy z innych ośrodków, a my odwiedzamy ich.

Zapraszamy też zespoły amatorskie; muzyczne, śpiewacze i teatralne. Spotkania pomyślane są w taki sposób, żeby mogli w nich brać aktyny udział nasi podopieczni.

Muzyka, wspólne śpiewanie kolęd, pieśni patriotycznych, popularnych piosenek ludowych dobrze wpływa na samopoczucie, nastrój, ma również niebagatelne znaczenie terapeutyczne.

Zabawa przy muzyce ludowej kapeli, melodyjnych, znanych piosenkach sprawia, że wszyscy ruszają do tańca. Oczywiście - niektórych musi nieco wspomóc personel ośrodka.

W okresie letnim - o ile pozwala aura - zabawy, ogniska organizowane są w plenerze. Duży plac, osłonięty od wiatru sosnowym lasem, a w upalne dni chłodzony przez rząd okalających go lip sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu.

Terapia zajęciowa
Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze zapewnia swoim mieszkańcom bogatą ofertę zajęć i imprez kulturalno – oświatowych, dzięki którym mieszkańcy miło i konstruktywnie spędzają swój czas wolny. Program zajęć kulturalno – oświatowych jest dostosowany do możliwości, oczekiwań, a także do indywidualnych zainteresowań mieszkańców.
Organizowane przez pracowników Domu, a w szczególności instruktorkę terapii zajęciowej panią Magdą i instruktora ds. kulturalno-oświatowych pana Zygmunta, zajęcia pozwalają na wykorzystanie tkwiącego w każdym z mieszkańców potencjału rozwojowego, wiedzy i umiejętności. Pracownicy Domu organizują mieszkańcom zajęcia z zakresu czytelnictwa prasy i książek, zachęcają mieszkańców do korzystania z biblioteczki usytuowanej na terenie Domu.
Ważną formą zajęć kulturalno – oświatowych jest tworzenie kroniki z życia Domu. Mieszkańcy pod kierunkiem instruktorów zapisują w kronice ważne wydarzenia, załączają fotografie, wycinki z gazet, a odwiedzający Dom goście mają możliwość dokonania wpisu do kroniki.
Pani Magda z mieszkańcami tworzy piękne dzieła z masy solnej, z papieru, pokoje i korytarze przyozdabiane są dekoracjami stosownymi do pory roku czy specjalnych okazji. Tworzą upominki dla przybywających do nas gości.
Poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia mieszkańcy naszego Domu mają zagwarantowaną możliwość uczestniczenia zajęciach muzycznych. Popołudniami, odwiedza mieszkańców zaprzyjaŸniony były nauczyciel z Transboru pan Zdzisław. Pod jego kierunkiem podopieczni uczą się i doskonalą umiejętności... muzyczne. Zdecydowana większość mieszkańców chętnie przychodzi na jego zajęcia.
DPS prowadzi stałą współpracę z zaprzyjaŸnionymi szkołami i przedszkolami z Latowicza i Wielgolasu, dzieci, młodzież ze szkół urozmaicają różnorodnymi programami artystycznymi wszelkie święta, uroczystości i wiele innych imprez kulturalno – oświatowych (Jasełka, Wigilia, Wielkanoc, inscenizacje baśniowe, pokazy układów tanecznych i różnych form teatralnych itp.). 
Ze względu na korzystne usytuowanie Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” z dala od zgiełku miast i ruchliwych ulic, mieszkańcom umożliwia się aktywne korzystanie z otaczającej nas przyrody. Pani Magda zapewnia mieszkańcom regularne wyjścia na spacery, spotkania z ciekawymi ludŸmi.
Mieszkańcy Domu mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy. Pracownicy wspólnie z mieszkańcami organizują wystawy wytworów terapii zajęciowej, pokazy, konkursy artystyczne np. na zawieszkę choinkową czy palmę wielkanocną o zasięgu gminnym. Mieszkańcy również prezentują własny dorobek artystyczny np. organizowana jest sprzedaż własnych produktów np. na odpuście parafialnym.
Mieszkańcy Domu mają możliwość udziału w wielu imprezach, uroczystościach i spotkaniach kulturalno – oświatowych organizowanych w naszym Domu oraz poza nim. Oto niektóre z nich:
 • „Dzień Babci i Dziadka”- przedszkolaki z ZS w Latowiczu
 • „Uniwersyteckie kolędowanie” z kolędami zawitali do nas goście z mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przewodniczącą, p. Jadwigą Maciejewską
 • „Wieczór Andrzejkowy” na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć: Sekretarz Gminy Latowicz p. Barbarę Zgódkę, Przewodniczącego Rady Gminy w Latowiczu p. Wiesława świątka, Radnego ze wsi Transbór p. Tadeusza Szczepańczyka, Dyrektor ZS w Latowiczu p. Wiesławę Kosobudzką, Kierownik Apteki w Latowiczu p. Jolantę Pankowską- Kowalczyk, lekarza p. Mirosława Trzcińskiego, zaprzyjaŸnionych Seniorów z Mrozów z przewodniczącą Anną Kulig oraz zaproszone na ten wieczorek rodziny naszych podopiecznych.
 • „Dzień Seniora w Latowiczu”- na zaproszenie przewodniczącej latowickiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczyliśmy w uroczystej imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Seniora.
 • Pierwsza pielgrzymka mieszkańców DPS-u na Jasną Górę (50 Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych)Rehabilitacja
Istotnym elementem usprawniania chorych w podeszłym wieku jest rehabilitacja- kinezyterapia (leczenie ruchem), która ma za zadanie utrzymanie lub przywrócenie zdolności samodzielnego funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Gabinet powstał, aby poprawić sprawność tych, którzy cierpią na różnego rodzaju schorzenia układu kostnego, mięśni i organów wewnętrznych. Zaniechanie usprawniania leczniczego może w konsekwencji doprowadzić do zubożenia ruchowego, depresji, a tym samym wycofania z życia społecznego.
Usługi rehabilitacyjne realizowane są na rzecz mieszkańców DPS-u na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego bądŸ specjalisty. Zabiegi przeprowadza pani Mariola fizjoterapeuta.
Mieszkańcy DPS korzystają z sali rehabilitacyjnej, gdzie prowadzone są ćwiczenia usprawniające. Nasi mieszkańcy mogą skorzystać z ćwiczeń prowadzonych indywidualnie, wykonywane są masaże lecznicze oraz ćwiczenia ogólnousprawniające np: z taśmą Thera-band, piłką gimnastyczną, ćwiczenia przy drabinkach, na materacu ćwiczenia rozciągające, chodzenie z asekuracją. Bardzo ważnym elementem rehabilitacji jest zachowanie równowagi pacjenta. Dzięki poduchom sensomotorycznym, nasi podopieczni mogą w dużym stopniu utrzymać bardzo dobrą sprawność ruchową. Systematyczna praca fizjoterapeuty z podopiecznym pozwala na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego.
Gabinet fizykoterapii i jego wyposażenie:
 • stepper (wspinacz)
 • rotor do kończyn dolnych i górnych
 • stół do terapii manualnej
 • aparaty do masażu rąk i stóp
 • materac
 • drabinki
 • rower stacjonarny
  DPS oferuje również zabiegi masażu leczniczego w formie komercyjnej.
  Fizjoterapeuta kompleksowo uświadamia pacjenta uskarżającego się na ból, jak powinien postępować w codziennych czynnościach, aby nie pogłębiać danego schorzenia kręgosłupa z którym większości z nas towarzyszy.

  Praca socjalna
  Pracownik socjalny pani Aneta swoimi działaniami wspiera i pomaga mieszkańcom w czynnościach i sprawach dotyczących ich życia codziennego, wchodzi w skład zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
  Począwszy od momentu przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej jej praca obejmuje:
  • Pomoc w adaptacji w nowym środowisku,
  • Sporządzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
  • Przygotowanie dokumentacji do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz do Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia niepełnosprawności,
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych ze zmianą dochodu własnego mieszkańca, zmiana odpłatności za pobyt w Domu, lub aktualizacją do OPS dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe,
  • Współpraca z Prokuraturą Rejonową
  • Współpraca z sądowymi kuratorami zawodowymi, sądem rodzinnym,
  • Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców,
  • Zapewnienie samorządności mieszkańców Domu, oraz sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
  • Wykonywanie pochówku mieszkańców nie posiadających bliskiej rodziny.

  Porady psychologa
  Osoby przybywające do DPS-u często nie odnajdują się w nowej rzeczywistości, bywają zagubione, izolują się od pozostałych mieszkańców, dlatego ważnym zadaniem jest aktywizacja mieszkańca i zaangażowanie w życie DPS-u, poprzez prowadzenie Terapii i Poradnictwa psychologicznego mającego na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, zmniejszenia napięcia emocjonalnego, zadbanie o dobrostan psychiczny, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, stworzenie przyjaznej atmosfery w codziennym pobycie.
  W tym procesie pomaga nam psycholog pani Teresa również wchodzi w skład zespołu opiekuńczo -terapeutycznego.
  Do zadań psychologa w DPS:
  • Diagnoza mieszkańców po przez wykorzystywanie metod psychologicznych
  • Rozwijanie i usprawnienie funkcjonowania poznawczego mieszkańców
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Terapia Psychologiczna indywidualna i grupowa
  • Dbanie o dobrostan emocjonalny, psychiczny mieszkańców i personelu
  • Wspieranie pracowników
  • Rozwiązywanie konfliktów

  świadczenia zdrowotne
  Realizowane są na zasadach ogólnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy pozostają pod opieką lekarza rodzinnego zatrudnionego w Latowiczu. Wizyty lekarskie odbywają się systematycznie raz w tygodniu w gabinecie pomocy medycznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Transborze.
  W nagłych przypadkach personel wzywa karetkę pogotowia , która odwozi mieszkańca do szpitalnego oddziału ratunkowego. Osoby wymagające hospitalizacji przebywają w oddziałach Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
  Mieszkańcy korzystają również z konsultacji lekarzy specjalistów, które odbywają się w przychodniach na terenie poszczególnych NZOZ I ZOZ. Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania.
  Personel pomocniczy
  Opiekunki w DPS „Pod Klonami” pełnią rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji.
  Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS opiekunka współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy DPS.
  W bezpośredniej opiece nad podopiecznym realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS.
  Dietetyk
  Dietetyk pani Marlena jest to osoba specjalizująca się w żywieniu człowieka. Układa jadłospisy dla naszych mieszkańców. Zna wartość odżywczą produktów spożywczych, orientuje się w technologii produkcji potraw oraz zdaje sobie sprawę z utraty składników odżywczych zachodzących w trakcie przygotowania żywności i jej przechowywania.
  Zadania dietetyka
  • układa diety,
  • planuje potrawy zgodnie z aktualnymi zasadami żywienia,
  • układa plany żywieniowe zgodnie z obowiązującą klasyfikacją diet,
  • stosuje zasady systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) w trakcie przygotowywania potraw,
  • nadzoruje i kontroluje etapy produkcji posiłków,
  • kontroluje warunki przechowywania żywności oraz jakość produktów spożywczych,
  • udziela porad/konsultacji dietetycznych,
  • uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, wykładach prowadząc edukacje żywieniową,
  • gromadzi dokumentacje żywieniową pacjentów,
  • ocenia i koryguje sposób żywienia,
  • prowadzi żywienie zbiorowe grup ludności oraz indywidualne, stosując aktualne zalecenia żywieniowe,
  • przeprowadza szkolenia dla pracowników zatrudnionych w branży żywieniowej, biorąc pod uwagę GHP (Dobra praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), a także zwraca uwagę na właściwą organizację pracy.
  Kucharz
  Nasze panie kucharki dbają, aby nasi mieszkańcy mieli smacznie ugotowane i czysto podane posiłki, a wypieki naszych Pań zachwycają nie tylko naszych mieszkańców, ale przybywających do nas gości, których bardzo często gościmy.
  Do obowiązków naszych kucharek należy w szczególności:
  • utrzymanie należytej czystości i porządku naczyń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych,
  • przygotowywaniu posiłków, przy użyciu wszystkich artykułów spożywczych wydanych do kuchni,
  • dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych posiłków,
  • porcjowanie i wydawanie posiłków
  Dom Pomocy Społecznej "Pod Klonami" w Transborze zaprasza osoby w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne. Znajdujemy się w parterowym budynku bez barier architektonicznych.

  W ramach opłaty za pobyt zapewniamy naszym Pensjonariuszom:
  • Pokoje umeblowane 2 i 3 osobowe z węzłem sanitarnym;
  • Pobyt stały, czasowy, dzienny;
  • Całodobową opiekę pielęgniarską;
  • Opiekę lekarza medycyny;
  • Opiekę duszpasterską;
  • Smaczną, własną domową kuchnię;
  • Pełne wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie;
  • Diety dostosowane do potrzeb Pensjonariuszy;
  • Terapię zajęciową;
  • Profilaktykę przeciwodleżynową;
  • Ciepłą rodzinną atmosferę.
  Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
 • Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom