Start Aktualno¶ci Oo¶rodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt
Galeria zdjęć z życia naszych mieszkańców Domu "Pod Klonami"

Wydarzenie: Wigilia 2015
Data dodania: 24.12.2015
Już od południa zaczęli±my się przygotowywać do Wigilii. Około godziny 13. personel wraz z mieszkańcami przygotowali stoły do kolacji. Wszyscy od±więtnie ubrani czekali na przybycie zaproszonego do nas p. Ćmocha, który przy akompaniamencie gitary poprowadził „koncert kolęd” przed wigilijn± kolacj±. Kolędy ±piewali nasi podopieczni, którzy wcze±niej przygotowywali się do tej chwili i stworzyli kilkuosobowy zespół wokalny. Bardzo chętnie „zespół” wsparli±my wszyscy raduj±c się tym, że możemy być razem, miło spędzić czas, a jednocze±nie udowodnili±my, że sami też potrafimy zapewnić oprawę artystyczn± naszych uroczysto±ci. Wcze±niejsze przygotowania, treningi i nauka tekstów kolęd teraz zaowocowała dum±, rado±ci± i bardzo ciepł± atmosfer±. Wszyscy czekali na hasło od pani kucharki, że kolację można zaczynać.

Jak każe tradycja mieszkańcy, przybyli go±cie i personel zebrali się na ±rodku jadalni i wsłuchiwali się w słowa Ewangelii czytane przez pani± dyr. M. Drzazgę. Po przeczytaniu Pisma ¦więtego pani dyrektor złożyła zgromadzonym życzenia z okazji ¦wi±t Bożego Narodzenia, po czym i wszyscy dzielili się opłatkiem składaj±c sobie życzenia. Potem usiedli±my do wigilijnej kolacji.

Kiedy już każdy spożył wigilijne potrawy przyszedł czas na prezenty. W rolę Mikołaja wcieliła się szefowa DPS. Na koniec za±piewali±my jeszcze raz wspólnie kilka kolęd gdyż repertuar przed kolacj± nie został wyczerpany, a niektóre kolędy tak nam się podobały, że je za±piewali±my je raz drugi np. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Wesołych ¦wi±t Bożego Narodzenia
i Szczę¶liwego Nowego Roku.
<<< powrót do aktualności

Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom