Start Aktualno¶ci Oo¶rodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt
Galeria zdjęć z życia naszych mieszkańców Domu "Pod Klonami"

Wydarzenie: Niedziela Palmowa- rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę
Data dodania: 07.03.2016
         Niedziela Palmowa, wprowadza nas już w nastrój ±wi±t Paschalnych. Niedziela Palmowa, choć pełna radosnych barw, to w istocie poważne w swojej wymowie ±więto, które w Ko±ciele rozpoczyna ostatni tydzień Wielkiego Postu, czyli przygotowań do ±mierci i zmartwychwstania Jezusa.
Na pami±tkę tego wydarzenia wła±nie tydzień przed Wielkanoc± ±więci się w ko±ciołach palmy. W kilku polskich miejscowo±ciach odbywaj± się coroczne konkursy, w których wybierane s± najpiękniejsze i najbardziej okazałe palmy.
Delegacja Mieszkańców oraz personelu DPS-u udała się na mszę ±więt± do Sanktuarium w Wielgolesie, a podczas mszy rozstrzygnęli±my gminny konkurs na palmę zorganizowany przez DPS.
Konkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców Gminy Latowicz, niestety odzew był tylko ze strony dzieci i młodzieży zespołów szkół z Gminy Latowicz. Ale pomimo tego bardzo się cieszymy.
Palmy, które do nas dotarły były naprawdę piękne, twórcze i nasze jury miało trudny wybór. Dokonali±my tego wyboru i w tak piękny dzień, jak Niedziela Palmowa należało zaprezentować dzieła i pochwalić ich twórców.
Pani Dyrektor w imieniu swoim i swoich mieszkańców bardzo serdecznie podziękowała wszystkim uczniom oraz ich opiekunom z Zespołu Szkół w Latowiczu i z Zespołu Szkół w Wielgolesie oraz szkole w Dębe Małym za podjęty trud, wyzwanie, ale i chęć uczestnictwa w tym konkursie.
Dla naszego O±rodka było to ogromne wyzwanie, aby wyj±ć naprzeciw tutejszej społeczno±ci lokalnej z naszymi niedoskonało±ciami jakimi s± niepełnosprawno±ć oraz staro±ć, a co za tym idzie różnego rodzaju niedoskonało±ci fizyczne, sprawno±ciowe, ale czujemy się zwi±zani z tym ko±ciołem z t± gmin±. Dyrektor DPS w Transborze, powiedziała przy tej okazji, że jako mieszkańcy o±rodka w Transborze jeste±my bardzo otwarci na to co się dzieje w tej wspólnocie i pomimo naszych różnych słabo±ci chcemy być widoczni i akceptowani przez to ±rodowisko. Chcemy integracji oraz zrozumienia.
Na zakończenie podziękowali±my proboszczowi za wsparcie nas i pomoc w oprawie tego wydarzenia jakim jest wręczenie nagród na najpiękniejsz± palmę.
Następnie było wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu oraz pami±tkowe zdjęcia.<<< powrót do aktualności

Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom