Start Aktualno¶ci Oo¶rodku Oferta Stowarzyszenie Nadzieja Kontakt
Galeria zdjęć z życia naszych mieszkańców Domu "Pod Klonami"

Wydarzenie: Narodowe ¶więto Odzyskania Niepodległo¶ci w DPS w Transborze
Data dodania: 12.11.2015
„Pierwsza Kadrowa” - t± pie¶ni± żołniersk± mieszkańcy DPS w Transborze rozpoczęli obchody ¶więta Odzyskania Niepodległo¶ci. W spotkaniu, oprócz mieszkańców, na zaproszenie Pani Dyrektor wzi±ł udział Pan Zdzisław Ćmoch – historyk, regionalista, muzyk-amator i działacz społeczny.
11 listopada to dla nas Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu, to ¶więto państwowe i patriotyczne. ¶więto Odzyskania Niepodległo¶ci to upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci w 1918, po 123 latach zaborów. Na szczególn± uwagę zasługuje w historii pie¶ń żołnierska i legionowa. Jest ona doskonałym źródłem poznania odczuć i nastrojów tych, którzy walczyli o Wolno¶ć.
Pan Zdzisław przy akompaniamencie gitary rozpocz±ł nasze spotkanie z pie¶ni± legionow±. W murach DPS rozbrzmiały m.in. pie¶ni: „Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Stalowy, siwy mundur”, „Rozkwitały p±ki białych róż”, „Biały krzyż”. Nasi mieszkańcy dzielnie pomagali w ¶piewie. Po próbie trzy nasze pensjonariuszki same za¶piewały „Jak długo w sercach naszych”. Dla naszych mieszkańców było to przypomnienie lekcji historii, było widać na ich twarzach wzruszenie, a nawet pojawiły się łzy podczas hymnu państwowego, którego za¶piewali¶my trzy zwrotki.
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała Panu Zdzisławowi za tak patriotyczne przekazanie klimatu lat walk o niepodległo¶ć, legionów i pocz±tków II RP.
„Spotkania muzyczne” w naszym o¶rodku z racji zainteresowania i pojawienia się wokalnych talentów w¶ród podopiecznych będ± odbywać się czę¶ciej.


<<< powrót do aktualności

Copyright PODKLONAMI 2014. All rights reserved. Created by Vipercom